Hệ thống gan mật-tụy là một hệ
thống phức tạp và rắc rối
Hãy để chúng tôi xác định kế hoạch chăm sóc phẫu thuật tốt nhất cho bạn
*
*
*
*
Trung tâm y tế Mount Elizabeth, #17-12, 3 Mount Elizabeth Singapore 228510
Tel: (65) 6235 4088 | Fax: (65) 6235 3986
Giờ mở cửa:
Thứ 2 – Thứ 6: 9am - 5pm
Thứ 7: 9am - 1pm
Trang web được duy trì bởi Activa Media. Đã đăng ký Bản quyền